Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Keersmaekers

Nieuwendijk 7

2222 Itegem

Hoofdapotheker: Hilde Keersmaekers

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0542 997 387

Machtigingsnummer APB: 121701

Telefoonnummer: 015 24 17 32

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.