Medicatieschema

Indien u veel medicatie dient in te nemen en u het overzicht kwijt raakt, zijn wij er om u te helpen. Op basis van het farmaceutisch dossier kan er een uitgebreid en overzichtelijk medicatieschema gemaakt worden waarbij alle medicatie wordt weergegeven met de gepaste tijdstippen van inname. Op die manier blijft het ook voor u steeds duidelijk wanneer u welke geneesmiddelen dient in te nemen.

Hoe gaat dit nu exact in zijn werk?

  • U maakt een lijstje met al de medicatie en voedingssupplementen die u inneemt. Zowel tabletten, siropen, inspuitingen, crèmes, puffers, oog –en oordruppels,…  dient u te vermelden.
  • U vermeldt hoeveel van deze geneesmiddelen u dagelijks inneemt en wanneer u de medicatie precies inneemt. Ook indien u bepaalde middelen slecht 1x/week of 1x/maand gebruikt, vermeldt u deze.
  • Uw apotheker zal deze gegevens samen met u overlopen en eventueel bijkomende vragen stellen zoals: ‘bent u allergisch aan bepaalde bestanddelen?’
  • Nadien wordt de medicatie nog eens uitgebreid bestudeerd door uw apotheker en wordt er nagegaan of er zich eventuele problemen voordoen met de medicatie. Er wordt bijvoorbeeld gecontroleerd of er geen geneesmiddeleninteracties optreden en of er geen dubbelmedicatie is.
  • Vervolgens worden alle gegevens samengevat in een duidelijk en overzichtelijk medicatieschema dat u zal helpen bij het correct geneesmiddelengebruik.

Indien er iets veranderd is aan uw medicatie, kunnen wij dit bovendien aanpassen op eender welk moment zodat uw schema telkens up-to-date blijft.